Novosti

Sajam cvijeća i svijeća na Banfici od 27.10 do 1.11.

Tradicionalni sajam cvijeća i svijeća održava se na sajmištu na Banfici od 27.10. do 1.11. U tom je razdoblju dozvoljena samo prigodna programa cvijeća i lampiona, dok je prodaja druge robe zabranjena.

Prigodna prodaja cvijeća i svijeća održavat će se i na varaždinskom placu, u istom terminu. 

Ponuda cvijeća bit će svakodnevno dostupna do 19:00 sati, a na blagdan Svih Svetih do 15:00 sati. 

Na blagdan Svih svetih, 1. studenog,  ostatak varaždinskog placa (klupe i prodajni prostori) NEĆE RADITI.