Varaždinski plac

Gradska tržnica d.o.o. objavljuje O G L A S  za popunjavanje radnog mjesta Referent za opće poslove/Voditelj Dječjeg odmarališta Varaždin na Rabu (m/ž) – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

Uvjeti za obavljanje poslova

Školska sprema: VSS / VŠS

Radno iskustvo: 1 godina

Opis poslova i radnih zadataka

 • U vrijeme trajanja cijele sezone boravi na Rabu te vodi Dječje odmaralište, rukovodi osobljem koje radi u odmaralištu od 17.05. do 05.09.
 • Osiguravanje tehničkog, logističkog i sadržajnog funkcioniranja odmarališta u najboljem interesu djece, sukladno protokolu.
 • Koordinacija i supervizija osoblja u obavljanju njihovih poslova.
 • Naručivanje potrošnog materijala kako bi se osigurala kontinuirana opskrba.
 • Implementacija dnevnog i tjednog plana aktivnosti.
 • Rješavanje problema i pružanje podrške osoblju i gostima.
 • Nakon završetka sezone na Rabu, osoba će obavljati opće poslove u uredu Gradske tržnice i na blagajni klizališta tijekom Adventa u Varaždinu.
 • Upravljanje pristiglim fakturama i pošiljkama te njihovo procesuiranje
 • Prikupljanje, evidentiranje i obrađivanje dokumentacije vezane uz djelokrug rada
 • Pisanje dopisa
 • Koordinacija s drugim odjelima

Dodatne informacije:

 • Nude se stimulativna primanja, službeni auto i mobilni telefon za korištenje u poslovne svrhe.
 • Nudi se zaposlenje na neodređeno uz probni rok od 6 mjeseci.
 • Rad u mladom, dinamičnom okruženju.

Kvalifikacije:

 • Sposobnost efikasnog upravljanja osobljem i rješavanja problema.
 • Organizacijske vještine i sposobnost multitaskinga.
 • Komunikacijske vještine i sposobnost rada u timu.
 • Poznavanje rada na računalu i osnovno poznavanje administrativnih zadataka.

 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis i motivacijsko pismo
 • dokaz o traženoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – e-radna knjižica ili potvrda poslodavca o poslovima koje obavlja ili je obavljao/la ili ugovor o radu iz kojeg je vidljivo radno iskustvo na traženim poslovima).
  Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Ukoliko ispunjavate navedene uvjete, a spremni ste na ozbiljan pristup radu, prijavu sa životopisom i potrebnom dokumentacijom  dostavite do 26.04.2024. na adresu: Gradska tržnica d.o.o., Augusta Šenoe 12, 42 000 Varaždin ili na email: info@varazdinskiplac.hr s naznakom „prijava na Natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta referenta za opće poslove/voditelj dječjeg odmarališta na Rabu“.
Urednom prijavom se smatra ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Nakon selekcijskog postupka, svi kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će pozvani na provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni. O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Gradska tržnica d.o.o.

Skip to content