Novosti

Sajam svijeća i cvijeća na Sajmištu Banfica

Od petka 27. listopada, do samih Svih Svetih 1. studenog, na Sajmištu Banfica otvorena je prigodna prodaja cvjetnih aranžmana, cvijeća lampiona i svijeća.