Certificirani proizvođači 2021

OPG ANTOLIĆ VJEKOSLAVA

LJ. GAJA 7, HRAŠĆICA

Broj klupe: 28

Više

OPG BOCKO VLADIMIR

KAPELA PODRAVSKA 99, MALI BUKOVEC

Broj klupe: 268, 269

Više

OPG BOROVEC KREŠIMIR

VARAŽDINSKA 123, ZBELAVA

Broj klupe: 49, 51

Više

OPG BOŽIĆ ZDRAVKO

POLJSKA 6, NEDELJANEC

Broj klupe: 12

Više

OPG BREZOVEC MILEVA

KUČAN GORNJI, SV. NIKOLE 1

Broj klupe: 137

Više

OPG BRGLES IVANKA

DRUŽBINEC, KOMARSKA 52, PETRIJANEC

Broj klupe: 132

Više

OPG CAFUK MARIJA

LJUDEVITA GAJA 3, GOJANEC

Minitržnica

Više

OPG CAFUK VID

GLAVNA 9/1, DOMITROVEC

Broj klupe: 19

Više

OPG HIŽAK VESNA

SIGETEC LUDBREŠKI, SAJMIŠTE 7

Broj klupe: 217

Više

OPG HLEB DRAGO

POLJSKA 8, NEDELJANEC

Broj klupe: 220

Više

OPG HORVAT BOŽENA

MATIJE GUPCA 15, PUŠĆINE

Broj klupe: 184

Više

OPG HORVAT IVAN

ČUKOVEC, GRACI 44

Broj klupe: 208

Više

OPG HORVAT MARKO

HRASTOVLJAN 123a, MARTIJANEC

Broj klupe: 232

Više

OPG HORVAT ŠTEFA

ČUKOVEC, TORČEC 17

Broj klupe: 191

Više

OPG ISTER VID

GOJANEC, B. RADIĆA 3

Broj klupe: 89

Više

OPG IVANČEK VIŠNJA

T. MIŠKULINA 32, VARAŽDIN

Broj klupe: 262

Više

OPG JAGIĆ ZDRAVKO

VRTNA 76, SRAČINEC

Broj klupe: 245,246,247

Više

OPG KEREŠA MARIN

PLITVIČKA 20, KUČAN DONJI

Broj klupe: 138

Više

OPG KOREN BOŽIDAR

VARAŽDINSKA 154, NEDELJANEC

Broj klupe: 4, 5

Više

OPG KOŠIĆ DRAŽENKA

KNEZA BRANIMIRA 26, VIDOVEC

Broj klupe: 118

Više

OPG KOŠIĆ MARIO

K. BRANIMIRA 30, KRKANEC

Broj klupe: 77

Više

OPG KOTIŠČAK DANIJEL

B. RADIĆ 42, SESVETE LUDBREŠKE

Broj klupe: 214

Više

OPG KRANJČEC VERA

BARTOLOVEC, DRAVSKA 41

Broj klupe: 64

Više

OPG KRANJEC VJEKOSLAV

DUBOVICA 40, MALI BUKOVEC

Broj klupe: 251, 252

Više

OPG LESKOVAR MARKO

PETRIJANEC, V. NAZORA 33

Broj klupe: 291

Više

LJUBEK EDUARD

A. STEPINCA 24, KRKANEC

Broj klupe: 292

Više

OPG MALIĆ BRANKO

GORNJE LADANJE 30, VINICA

Broj klupe: 190

Više

OPG MARTINEZ KARMEN

ZAMLAČA, PLITVIČKA 6

Broj klupe: 80

Više

OPG MAŠIĆ LJILJANA

KRKANEC, A. STEPINCA 29, VIDOVEC

Broj klupe: 85

Više

OPG MEDVED IVICA

NEDELJANEC, B. RADIĆA 43

Broj klupe: 103

Više

OPG MEĐIMUREC DRAŽENKA

MARULIĆEVA 3, LUDBREG

Broj klupe: 255, 256

Više

OPG MELNJAK DARIO

VARAŽDINSKA 21, PAPINEC

Broj klupe: 236

Više

OPG NAMJESNIK MLADEN

KRIŽOVLJAN 64, LUDBREG

Kiosk

Više

SOG NOVAK JOSIP

FRKANOVEC 35, LOPATINEC

MBPG: 10379

Više

OPG PAVLOVIĆ SANJA

NOVA VES, F. BOBIĆA 65

Broj klupe: 75,147,148

Više

OPG PLANTIĆ ĐURĐICA

Vrtna 7, DOMITROVEC

Broj klupe: 8,9,20,21,22

Više

OPG PLANTIĆ VESNA

CARGOVEC, VARAŽDINSKA 31

Broj klupe: 218

Više

OPG POCEDULIĆ MARIJA

KUĆAN MAROF, MAROFSKA 79

Broj klupe: 50

Više

OPG POZDER FRANJO

VARAŽDINSKA 222, NEDELJANEC

Broj klupe: 140

Više

OPG POZDER VERICA

GOJANEC, V. NAZORA 2

Broj klupe: 65

Više

OPG PREMEC DARKO

KAPELA PODRAVSKA 107, MALI BUKOVEC

Broj klupe: 281

Više

OPG ROG BOŽIDAR

VARAŽDINSKA 158, NEDELJANEC

Broj klupe: 144,145,146

Više

OPG ŠEGOVIĆ NADA

DRAGOSLAVEC 17, LOPATINEC

Broj klupe: 229

Više

OPG ŠIMAK BRANKO

V. NAZORA 23, VINICA

Broj klupe: 71

Više

OPG ŠINCEK IVANA

VINIČKA 11, GORNJE VRATNO

Broj klupe: 117

Više

OPG ŠIPEK DARKO

FLORJANA BOBIĆA 171, NOVA VES

Broj klupe: 237, 238

Više

OPG TKALEC NIKOLA

GLAVNA 20, MACINEC

Broj klupe: 13

Više

OPG TOMAŠIĆ MARIJA

M. GUPCA 41, GOJANEC

Broj klupe: 143

Više

USLUŽNA ULJARA PRESEČKI

CARGOVEC, VARAŽDINSKA 6

Kiosk

Više

OPG VITEZ STJEPAN

VARAŽDINSKA 45, ZBELAVA

Broj klupe: 200

Više

OPG VRUČINA ĐURĐICA

MADARAŠEVEC 10, MARTIJANEC

Broj klupe: 34

Više

OPG VUKOVIĆ NIKOLA

VARAŽDINSKA 5, JALŽABET

Broj klupe: 127

Više

OPG ZAGOREC FRANJO

VARAŽDINSKA 82, CARGOVEC

Broj klupe: 29

Više

OPG ZAGOREC ZDRAVKO

POLJSKA 26, NEDELJANEC

Broj klupe: 76

Više

go-to-the-top