Varaždinska Gradska tržnica članica je Udruge hrvatskih tržnica, te ima status
Certificirane seljačke tržnice.
Na varaždinskome placu kupujete izravno od proizvođača, dobivate najbolji proizvod i
užitak kupovine na otvorenome.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Prehrambeni artikli za prehranu u dječjem odmaralištu Varaždin na Rabu“