Certificirani proizvođači 2020

OPG CAFUK JOSIP

KRALJA BELE IV. 12 , ŠIJANEC

Više

OPG HABULAN ANTONIJA

KNEZA BRANIMIRA 1 , KRKANEC

Više

LJUBEK EDUARD

A. STEPINCA 24, KRKANEC

Više

CERTIFICIRANI PROIZVOĐAĆI

NA VARAŽDISNKOM PLACU

Više

OPG ANTOLIĆ VJEKOSLAVA

LJ. GAJA 7, HRAŠĆICA

Broj klupe: 28

Više

OPG BOCKO VLADIMIR

KAPELA PODRAVSKA 99, MALI BUKOVEC

Broj klupe: 268, 269

Više

OPG BOROVEC KREŠIMIR

VARAŽDINSKA 123, ZBELAVA

Broj klupe: 49, 51

Više

OPG BOŽIĆ ZDRAVKO

POLJSKA 6, NEDELJANEC

Broj klupe: 12

Više

OPG BREZOVEC MILEVA

KUČAN GORNJI, SV. NIKOLE 1

Broj klupe: 137

Više

OPG BRGLES IVANKA

DRUŽBINEC, KOMARSKA 52, PETRIJANEC

Broj klupe: 132

Više

OPG CAFUK MARIJA

LJUDEVITA GAJA 3, GOJANEC

Minitržnica

Više

OPG CAFUK VID

GLAVNA 9/1, DOMITROVEC

Broj klupe: 19

Više

OPG FAJFAR VESNA

M.GUPCA 39, SRAČINEC

Broj klupe: 39, 53

Više

OPG FRANIĆ SNJEŽANA

CERJE TUŽNO 12 A

Kiosk

Više

OPG HIŽAK VESNA

SIGETEC LUDBREŠKI, SAJMIŠTE 7

Broj klupe: 217

Više

OPG HLEB DRAGO

POLJSKA 8, NEDELJANEC

Broj klupe: 220

Više

OPG HORVAT BOŽENA

MATIJE GUPCA 15, PUŠĆINE

Broj klupe: 184

Više

OPG HORVAT IVAN

ČUKOVEC, GRACI 44

Broj klupe: 208

Više

OPG HORVAT MARKO

HRASTOVLJAN 123a, MARTIJANEC

Broj klupe: 232

Više

OPG HORVAT ŠTEFA

ČUKOVEC, TORČEC 17

Broj klupe: 191

Više

OPG ISTER VID

GOJANEC, B. RADIĆA 3

Broj klupe: 89

Više

OPG IVANČEK VIŠNJA

T. MIŠKULINA 32, VARAŽDIN

Broj klupe: 262

Više

OPG JAGIĆ ZDRAVKO

VRTNA 76, SRAČINEC

Broj klupe: 245,246,247

Više

OPG KERAŠA MARIN

PLITVIČKA 20, KUČAN DONJI

Broj klupe: 138

Više

OPG KOCIJAN MILAN

VARAŽDINSKA 101, NEDELJANEC

Broj klupe: 43

Više

OPG KOREN BOŽIDAR

VARAŽDINSKA 154, NEDELJANEC

Broj klupe: 4, 5

Više

OPG KOŠIĆ DRAŽENKA

KNEZA BRANIMIRA 26, VIDOVEC

Broj klupe: 118

Više

OPG KOŠIĆ MARIO

K. BRANIMIRA 30, KRKANEC

Broj klupe: 77

Više

CERTIFICIRANI PROIZVOĐAĆI

NA VARAŽDISNKOM PLACU

2019/2020

Više

OPG KOTIŠČAK DANIJEL

B. RADIĆ 42, SESVETE LUDBREŠKE

Broj klupe: 214

Više

OPG KRANJČEC VERA

BARTOLOVEC, DRAVSKA 41

Broj klupe: 64

Više

OPG KRANJEC VJEKOSLAV

DUBOVICA 40, MALI BUKOVEC

Broj klupe: 251, 252

Više

CERTIFICIRANI PROIZVOĐAĆI

NA VARAŽDISNKOM PLACU

2019/2020

Više

OPG LESKOVAR MARKO

PETRIJANEC, V. NAZORA 33

Broj klupe: 291

Više

OPG LISJAK DARKO

RADE KONČARA 33, NOVO ROK, ČAKOVEC

Broj klupe: 275

Više

OPG MAKAJ DOMAGOJ

VARAŽDINSKA 106, KUĆAN MAROF

Broj klupe: 26

Više

OPG MALIĆ BRANKO

GORNJE LADANJE 30, VINICA

Broj klupe: 190

Više

OPG MARTINEZ KARMEN

ZAMLAČA, PLITVIČKA 6

Broj klupe: 80

Više

OPG MAŠIĆ LJILJANA

KRKANEC, A. STEPINCA 29, VIDOVEC

Broj klupe: 85

Više

OPG MAŠIĆ STANKO

S. RADIĆA 28, VIDOVEC

Broj klupe: 233

Više

OPG MEDVED IVICA

NEDELJANEC, B. RADIĆA 43

Broj klupe: 103

Više

OPG MEĐIMUREC DRAŽENKA

MARULIĆEVA 3, LUDBREG3

Broj klupe: 255, 256

Više

OPG MELNJAK DARIO

VARAŽDINSKA 21, PAPINEC

Broj klupe: 236

Više

CERTIFICIRANI PROIZVOĐAĆI

NA VARAŽDISNKOM PLACU

2019/2020

Više

OPG MIKULAN BOŽICA

VIDOVEČKA 1, NOVA VES

Minitržnica

Više

OPG NAMJESNIK MLADEN

KRIŽOVLJAN 64, LUDBREG

Kiosk

Više

OPG NOVAK JOSIP

FRKANOVEC 35, LOPATINEC

Broj klupe: /

Više

OPG PAVLOVIĆ SANJA

NOVA VES, F. BOBIĆA 65

Broj klupe: 75,147,148

Više

OPG PIRIN ALEKSANDAR

NOVAKOVŠĆAK 1, NOVAKOVEC, JALŽABET

Broj klupe: 244

Više

OPG PLANTIĆ DANIJEL

VIDOVEČKA 61, DOMITROVEC

Broj klupe: 8,9,20,21,22

Više

OPG PLANTIĆ VESNA

CARGOVEC, VARAŽDINSKA 31

Broj klupe: 218

Više

OPG POCEDULIĆ MARIJA

KUĆAN MAROF, MAROFSKA 79

Broj klupe: 50

Više

CERTIFICIRANI PROIZVOĐAĆI

NA VARAŽDISNKOM PLACU

2019/2020

Više

OPG POZDER FRANJO

VARAŽDINSKA 222, NEDELJANEC

Broj klupe: 140

Više

CERTIFICIRANI PROIZVOĐAĆI

NA VARAŽDISNKOM PLACU

2019/2020

Više

OPG POZDER VERICA

GOJANEC, V. NAZORA 2C

Broj klupe: 65

Više

OPG PREMEC DARKO

KAPELA PODRAVSKA 107, MALI BUKOVEC

Broj klupe: 281

Više

OPG ROG BOŽIDAR

VARAŽDINSKA 158, NEDELJANEC

Broj klupe: 144,145,146

Više

OPG ŠANTEK RAJKO

VARAŽDINSKA 207, NEDELJANEC

Broj klupe: 321

Više

OPG ŠEGOVIĆ NADA

DRAGOSLAVEC 17, LOPATINEC

Broj klupe: 229

Više

OPG ŠIMAK BRANKO

V. NAZORA 23, VINICA

Broj klupe: 71

Više

OPG ŠINCEK IVANA

VINIČKA 11, GORNJE VRATNO

Broj klupe: 117

Više

OPG ŠIPEK DARKO

FLORJANA BOBIĆA 171, NOVA VES

Broj klupe: 237, 238

Više

OPG ŠIPEK MARIJA

OTOK VIRJE, DRAVSKA 31

Broj klupe: 280

Više

OPG ŠIPEK MARIJA

I.G.KOVAČIĆA 10, LADANJE GORNJE

Broj klupe: 32

Više

CERTIFICIRANI PROIZVOĐAĆI

NA VARAŽDISNKOM PLACU

2019/2020

Više

OPG ŠKREB STJEPAN

CARGOVEC, VARAŽDINSKA 37

Broj klupe: 224

Više

CERTIFICIRANI PROIZVOĐAĆI

NA VARAŽDISNKOM PLACU

2019/2020

Više

OPG TKALEC NIKOLA

GLAVNA 20, MACINEC

Broj klupe: 13

Više

OPG TOMAŠIĆ MARIJA

M. GUPCA 41, GOJANEC

Broj klupe: 143

Više

USLUŽNA ULJARA PRESEČKI

CARGOVEC, VARAŽDINSKA 6

Kiosk

Više

OPG VITEZ STJEPAN

VARAŽDINSKA 45, ZBELAVA

Broj klupe: 200

Više

OPG VRUČINA ĐURĐICA

MADARAŠEVEC 10, MARTIJANEC

Broj klupe: 34

Više

OPG VUKOVIĆ NIKOLA

VARAŽDINSKA 5, JALŽABET

Broj klupe: 127

Više

OPG ZAGOREC FRANJO

VARAŽDINSKA 82, CARGOVEC

Broj klupe: 29

Više

OPG ZAGOREC TOMISLAV

PREKNO 13/1

Broj klupe: 62

Više

OPG ZAGOREC ZDRAVKO

POLJSKA 26, NEDELJANEC

Broj klupe: 76

Više

CERTIFICIRANI PROIZVOĐAĆI

NA VARAŽDISNKOM PLACU

2019/2020

Više

CERTIFICIRANI PROIZVOĐAĆI

NA VARAŽDISNKOM PLACU

2019/2020

Više

CERTIFICIRANI PROIZVOĐAĆI

NA VARAŽDISNKOM PLACU

2019/2020

Više